Links

Er zijn veel organisaties die van belang zijn voor huurders, woningzoekenden, wooncorporaties, overheden, bedrijfsleven en overige belangstellenden in de sector. Op deze plaats vindt u een korte omschrijving en/of een link naar deze organisaties.

Aedes

Aedes behartigt als branchevereniging de belangen van woningcorporaties in Den Haag en Brussel, zoekt oplossingen voor het beter functioneren van de woningmarkt en draagt bij aan een professionele sector. Zo’n 95% van de corporaties is lid van Aedes.

Aedes vereniging van wooncorporaties
Postbus 93121
2509 AC  Den Haag
Tel.: 088 2333700
www.aedes.nl

Nederlandse Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

Nederlandse Woonbond
Postbus 3389
1001 AD  Amsterdam
Tel.: 020 5517700
www.woonbond.nl

Huurdersvereniging Goeree Overflakkee

Het doel van de vereniging is de belangen, in ruime zin van het woord, van huurders op gebied van wonen te behartigen.

Huurdersvereniging Goeree Overflakkee
Doetinchemsestraat 4
3241 AA  Middelharnis
Tel.: 0187 486390
E-mail: infohvgoereeoverflakkeenl
www.hvgoereeoverflakkee.nl

Huurcommissie

De Huurcommissie is een landelijke, onafhankelijke overheidsorganisatie. Zij geven informatie over het huurprijsbeleid en de uitvoering daarvan. Ook doen ze uitspraak over geschillen over huurprijs, onderhoud en servicekosten van de woning.

Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL  Den Haag
www.huurcommissie.nl

Autoriteit Woningcorporaties

Vanaf 1 juli 2015 houdt de Autoriteit woningcorporaties toezicht op alle woningcorporaties. De Autoriteit woningcorporaties valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister voor Wonen en Rijksdienst en is onder gebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Centrale vestiging
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Tel.: 088 489 00 00
www.ilent.nl

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Een groot deel van de financiering van de volkshuisvesting in Nederland krijgt vorm in het 'borgstelsel'. Het WSW is een privaatrechtelijke stichting en heeft als ‘hoeder van de borg’ de cruciale rol dat stelsel in stand te houden en zo optimale financiering van de volkshuisvesting mogelijk te maken.

Objectief risicomanagement is de kerntaak van WSW. Objectief in de zin van het voeren van een evenwichtig, eenduidig en voorspelbaar risicomanagement dat rekening houdt met alle belangenhouders. WSW zorgt er op die manier voor dat deelnemende corporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen zo optimaal mogelijke financieringskosten. Dat doet WSW door borg te staan voor de rente- en aflossingsverplichtingen van door WSW geborgde leningen van corporaties.  

Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Postbus 1964
1200 BZ  Hilversum
Tel.: 035 5286400
www.wsw.nl

Overige Links:

GOvoorelkaar

Hulp nodig? kom in contact met vrijwilligers en professionals

Samen zijn we er voor elkaar. GOvoorelkaar is dé verbindende schakel tussen mensen met een hulpvraag, vrijwilligers en professionals op Goeree-Overflakkee. Hier vindt u alle vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk op het eiland. Daarnaast vindt u hier interessante informatie voor vrijwilligers. Door mensen met elkaar in contact te brengen, komt vraag en aanbod samen. Zo draagt GOvoorelkaar haar steentje bij aan een betrokken samenleving. GOvoorelkaar is de eilandelijke website voor iedereen die zijn talent wil inzetten om een ander te helpen en voor iedereen die hulp kan gebruiken!

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden