Nieuwsbericht

Open Markt Bruisend Melissant

Publicatiedatum: 18-06-2014

Op zaterdag 7 juni 2014 werd de Open Markt in Verenigingsgebouw “Melishof” in Melissant goed bezocht.

In de grote zaal van “Melishof” presenteerden zowel het verenigingsleven als organisaties op het gebied van zorg, welzijn en wonen zich tijdens de Open Markt. Het doel van deze markt was om met de Melissantse inwoners in gesprek te gaan over de veranderingen in de zorg en het stimuleren van burgerkracht.

Toekomstig woon- en leefklimaat

Zo zal er in de toekomst steeds meer een beroep worden gedaan op de inzet van familie, buren of vrijwilligers voor inwoners die zorg nodig hebben. Deze verandering vraagt een andere manier van werken en denken bij alle betrokken partijen. Maar ook bewustwording bij zowel overheid, zorg, welzijn, woningbouwcorporaties en inwoners. Het is van belang dat er in iedere kern op Goeree-Overflakkee een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd blijft. Om het proces rondom het stimuleren van leefbaarheid en burgerkracht in gang te zetten en ervaring op te doen, worden de komende twee jaar in alle kernen op Goeree-Overflakkee diverse pilots uitgevoerd. Voor Melissant is gekozen voor het organiseren van een Open Markt om op die manier in dialoog te gaan met de inwoners over de vraag hoe Melissant nog bruisender kan worden.

Deze middag was een goed moment om eens te peilen hoe de inwoners van Melissant over de leefbaarheid in hun kern denken. Voor het rijke verenigingsleven van Melissant was de markt een mooie gelegenheid om hun activiteiten te presenteren en wellicht nieuwe leden en vrijwilligers te werven.

Waar een klein dorp groot in kan zijn

Muziekvereniging “Tot Nut en Genoegen” verzorgde de muzikale omlijsting van de opening van de markt. Wethouder Marnix Trouwborst, kernwethouder van Melissant, opende de markt en prees in zijn toespraak de inzet van de betrokken partijen. Daarnaast wees hij op de gevolgen van de veranderingen in het sociaal domein voor de inwoners en het belang om gezamenlijk een samenleving te creëren waarin we meer omzien en zorgen voor elkaar. Hij nodigde de aanwezigen uit om juist tijdens de Open Markt met organisaties in gesprek te gaan over de mogelijkheden die er zijn. Tot slot stond de wethouder uitgebreid stil bij het toekomstige stichtingsbestuur van de Melishof. Met het nieuwe stichtingsbestuur wordt invulling gegeven aan de ambitie om van het dorpshuis weer het bruisend centrum van Melissant te maken.

Tijdens de markt gaven zo’n twintig jonge meiden van dansgroep “Move It” een dansdemonstratie op het plein voor “Melishof”. Het bestuur van Stichting Melishof presenteerde zich en riep een ieder op om zijn/haar steentje bij te dragen om van “Melishof” een “dorpshuis midden in de samenleving van Melissant” te maken. Er moet de komende tijd veel werk worden verricht, dus alle hulp is welkom.

Onder leiding van Marja de Lange wisten de jonge dames van De Dwarse Fluiters met hun dwarsfluitspel de aanwezigen helemaal stil te krijgen. André Kool van de Dorpsraad Melissant praatte het gehele programma op professionele wijze aan elkaar. De zaal was  versierd met tekeningen van de leerlingen van obs “Roxenisse” en “School met de Bijbel De Regenboog”. Het thema was “Dromen over Melissant” en dit leverde prachtige tekeningen op.

Vervolg Open Markt

De organisatie kijkt met een tevreden gevoel terug naar de Open Markt. Er zijn tijdens de markt veel ideeën aangeleverd, waar de betrokken partijen de komende tijd mee verder gaan. De ideeënbus in de vorm van een geit waar de bezoekers hun vragen of opmerking in kwijt konden, heeft inmiddels een vaste plek gekregen in “Melishof”. Inwoners van Melissant worden uitgenodigd om hun ideeën over “Melishof” en over het dorp in de Geit te deponeren. 

De Open Markt “Bruisend Melissant” werd mede mogelijk gemaakt door de inzet van de Dorpsraad Melissant, Stichtingsbestuur Melishof, Sjaloom Zorg, Pameijer, Stichting Zuidwester, Careyn, CuraMare, Stichting ZIJN, FidesWonen, gemeente Goeree-Overflakkee en de vele verenigingen uit Melissant.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden