Nieuwsbericht

FidesWonen sluit aan bij Brede Stroomversnelling

Publicatiedatum: 08-12-2015

Eén van de eerste woningcorporaties in Nederland:FidesWonen sluit aan bij Brede Stroomversnelling 

MIDDELHARNIS – FidesWonen is de eerste woningcorporatie op Goeree-Overflakkee, en ook één van de eerste in Nederland, die zich heeft aangesloten bij Vereniging Brede Stroomversnelling. Door lid van deze vereniging te worden geeft FidesWonen aan een hoog ambitieniveau te hebben met betrekking tot haar woningbezit, zowel op het gebied van energie en duurzaamheid als veiligheid en wooncomfort.

Door Hans Villerius
Tijdens een bijeenkomst in het kantoor van FidesWonen te Middelharnis, dinsdagmorgen 2 december, ondertekenden directeur-bestuurder Gert-Jan van der Valk namens de corporatie en Leen van Dijke namens vereniging Brede Stroomversnelling een overeenkomst waarbij FidesWonen zich als lid aansloot bij Brede Stroomversnelling.

Uniek concept
Nederland kent veel seriewoningen uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw, met een mindere kwaliteit dan de huizen die nu gebouwd worden. Ze vertonen meer kou-, tocht- en vochtproblemen en hebben dus ook hogere energiekosten. Dusdanige renovatie dat deze woningen nóg eens 40 tot 50 jaar lang geëxploiteerd kunnen worden, is geen sinecure. Bovendien zijn daar betaalbaarheidsrisico’s aan verbonden en zullen woonkwaliteit en -comfort matig blijven. De landelijke vereniging Brede Stroomversnelling, met Leen van Dijke als ambassadeur, heeft hiervoor een uniek concept ontwikkeld. “Mooier en gerieflijk wonen, zónder te verhuizen, zónder extra woonlasten, mét enorme energiebesparing, voor de bestaande woningvoorraad in Nederland”, zo geeft de vereniging op haar website aan. En hoe dat moet laat ze ook weten: “Denk buiten de kaders en werk mee aan de stroomversnelling!”

Samenwerkingsplatform
De Brede Stroomversnelling is een maatschappelijke ontwikkeling die erop gericht is om toekomstbestendige, comfortabele Nul-op-de-Meter woningen te realiseren en die hiervoor een samenwerkingsplatform vormt van een breed scala van spelers op de bouwmarkt, in de overtuiging dat de doelstelling alleen in nauwe onderlinge samenwerking bereikt kan worden. Bouwbedrijven, toeleverende industrie, woningcorporaties, netwerkbedrijven, overheden – ze zijn allemaal partij aan wie in de Brede Stroomversnelling ruimte wordt geboden, maar van wie ook gevraagd wordt traditionele denkwijzen met betrekking tot woningbouw los te laten, ofwel: buiten de kaders te denken.

Nul op de meter
Bij het realiseren van Nul-op-de-Meter woningen is bouwprojectmatig denken niet meer leidend, maar de verduurzamingsflow geeft de toon aan, met als uiteindelijk doel de prestatie die de woning moet leveren op het gebied van energie, duurzaamheid, wooncomfort, politiekeurmerk Veilig Wonen, brandveiligheid, esthetiek en flora- en faunawet. Hiervoor worden duidelijke kwaliteitsnormen vastgelegd, zodat een woning die een Nul-op-de-Meter label draagt gegarandeerd aan alle mogelijke eisen voldoet. Nul-op-de-Meter woningen hebben geen gasaansluiting meer, maar voorzien met natuurlijke niet-fossiele bronnen zelf in verwarming en elektriciteit. Vandaar, en letterlijk: nul op de meter.

Elkaar hard nodig
Volgens Brede Stroomversnelling ambassadeur Leen van Dijke is het in het kader van de klimaatdoelstellingen “dringend en dwingend nodig” om deze stappen te zetten. “Er zijn al wel grote stappen gezet, maar het kan en moet nog veel beter! Dit leidt voor opdrachtgevers, bouwbedrijven en toeleverende industrieën alleen wel tot anders denken en werken, tot een andere strategische richting. Partijen kunnen dat niet individueel. Verregaande innovaties in de bouw- en aanverwante sectoren, het creëren van goede condities zoals overheidsbeleid, vergunningen en financiering, daar moeten de krachten voor worden gebundeld en moet gebruik worden gemaakt van elkaars kennis en expertise. Vereniging Brede Stroomversnelling biedt haar leden hierbij een breed dienstenpakket aan. En met elkaar leggen de aangesloten leden de basis voor versneld innoveren in kwaliteitsrenovatie en voor renovatie- en nieuwbouwconcepten met een minimaal ambitieniveau van Nul-op-de-Meter.” Met andere woorden: we hebben elkaar hard nodig.

Visie en moed
Daarom was Van Dijke er blij mee “dat in de zuidwestelijke regionen van het land er een woningcorporatie is die solitair zich aansluit bij de Stroomversnelling”. Hij doelde op FidesWonen, die hij prees om de stap die ze zette. “Ze toont meer visie dan we van woningcorporaties gewend zijn om aan energielabel B te komen. Het getuigt van moed! Maar ze zet hiermee ook de toon op het eiland, die opdrachtgevers en bouwondernemers zal aanzetten om te innoveren en door te ontwikkelen. Ik daag FidesWonen uit dat ze haar collega’s op het eiland zo ver krijgt dat ook zij zullen volgen…”

Grote opgave
Gert-Jan van der Valk van FidesWonen zei zich te realiseren dat er een grote opgave wacht. “Het gaat om het woongenot van onze huurders en om het langer in stand houden van ons woningbezit. Hiervoor hebben we ook een duurzaamheidsbeleid. Het werken aan wooncomfort en een dusdanige verduurzaming dat we onze woningen nóg eens 40 jaar kunnen exploiteren, kunnen we echter niet alleen. En omdat we ook graag een bijdrage leveren aan het verder innoveren en ontwikkelen van onze bouwondernemers sluiten we ons vandaag aan bij vereniging Brede Stroomversnelling.”

Honderden woningen
FidesWonen heeft het voornemen om eerst haar woningen met een D/E label aan te pakken, zodat deze straks van een Nul-op-de-Meter label zijn voorzien, en daarna de woningen met een C label. “Het gaat om honderden woningen op Goeree-Overflakkee”, zo geeft Van der Valk aan. “Ze zullen van een nieuwe ‘schil’ worden voorzien – dak- en gevelelementen – waarin alle benodigde duurzame installaties zijn verwerkt, de gasmeter gaat uit de woningen, eventueel zal ook de badkamer en de keuken worden aangepast. Jarenzestig- en zeventigwoningen uit de vorige eeuw zullen daarmee net zo energiezuinig worden als de modernste woningen die momenteel nieuw worden gebouwd.

Mooi concept
Het Nul-op-de-Meter project kent een mooi concept. De huurder gaat er geen cent meer of minder om betalen. Alleen gaan ze wat ze nu maandelijks aan energiekosten kwijt zijn voortaan aan FidesWonen betalen in plaats van aan de energiemaatschappij. Van díe bedragen betaalt de corporatie de investering in verduurzaming en renovatie van de woningen. “Huurders krijgen zo een toekomstbestendige woning met een hoog klimaatcomfort”, legt Van der Valk uit, “en FidesWonen realiseert hiermee een opwaardering van haar woningbezit en van de leefbaarheid van de woonwijken. Volgend jaar willen we een start maken met een pilot, een blok van zes tot acht woningen, waarschijnlijk in Sommelsdijk. En natuurlijk: onze huurders gaan we van meet af bij de renovatieplannen betrekken.”

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden