Nieuwsbericht

Feestelijke eerste paal nieuwbouwproject Den Bommel

Publicatiedatum: 30-11-2012

Feestelijke eerste paal nieuwbouwproject Den Bommel

Wethouder Heintjes van de gemeente Oostflakkee sloeg de eerste paal van het nieuwbouwproject aan de Anthonij van Weelstraat en Oranjestraat in Den Bommel. Hij deed dit samen met de directeur-bestuurder van Wooncorporatie FidesWonen, Gert-Jan van der Valk, de opdrachtgever van deze nieuw te bouwen woningen en Christ van Dommelen van Boeter Bouwbedrijf, bouwer van het project. Een grote confettiregen gaf het feestelijke accent op deze herfstdag.

Eerder op de middag richtte de heer Van der Valk namens FidesWonen een welkomstwoord tot de aanwezigen. Daarbij sprak hij de hoop uit dat FidesWonen in de toekomst nog steeds herstructureringsprojecten zoals deze in de kern Den Bommel kan realiseren. Hij doelde daarbij op de plannen van de nieuwe regering om een flinke greep uit de kas van woningbouwcorporaties in Nederland te doen. “De vraag is of de corporaties in Nederland en dus ook op Goeree-Overflakkee de opgave waar zij voor staan waar kunnen gaan maken. De gemiddelde leeftijd van de woningen in de oudere gedeelten van de dorpskernen wordt zodanig dat grootschalige renovatie of zoals hier in Den Bommel zelfs complete sloop en nieuwbouw een blijvend fenomeen zal zijn”, aldus Van der Valk. Hij sprak een compliment uit naar de medewerkers van FidesWonen, omdat de relatief kleine corporatie, die ook nog eens midden in een fusiejaar zit, toch vier nieuwbouwprojecten heeft kunnen opstarten in het jaar 2012. Ook bedankte hij het gemeentebestuur en de medewerkers van de gemeente Oostflakkee voor de constructieve wijze waarop zij hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze zeventien woningen waarvoor vandaag de eerste paal geslagen wordt.

Ook wethouder Heintjes van de gemeente Oostflakkee richtte een woord tot de toehoorders. “De vitaliteit van de kernen waarborgen. Niet anticiperen op de behoefte van de inwoners van een kern maar sturen op de kwaliteit van de kern en de demografische opbouw is hierbij belangrijk”, aldus wethouder Heintjes. De wethouder beraamt dat de corporaties en de gemeenten het moeilijk krijgen: “barre tijden” noemt hij het, waarbij de rijksoverheid de verenigingen en gemeenten taken oplegt met een aangepast budget; minder dus. De wethouder noemt daarbij het belang op een goede samenwerking tussen de 4 corporaties op het eiland en de gemeente. Met een algemene felicitatie aan de woonkern Den Bommel en de complimenten voor de bestuurders van Den Bommel en nu FidesWonen, eindigde de heer Heintjes zijn toespraak.

Christ van Dommelen van Boeter Bouwbedrijf nam de microfoon nog ter hand op de bouwplaats. Op 7 oktober 2011 werd dit project bij aanbesteding aan Boeter gegund. En de heer Van Dommelen uit zijn trots om dit project in Den Bommel te mogen realiseren. De verwachting is het project volgend jaar rond deze tijd af te ronden. Na alle betrokkenen een voorspoedige bouw toe te wensen kon de wethouder Heintjes de heimachine gaan bedienen om de paal te gaan slaan, daarbij geassisteerd door gemeentemedewerker Conrad van Nimwegen.

In dit project aan de Anthonij van Weelstraat en de Oranjestraat in Den Bommel, op de plaats waar eerder oude woningen gesloopt zijn, verrijzen binnenkort zeventien seniorenwoningen. De eigentijdse woningen passen goed bij de omliggende bebouwing. Naast een dertiental woningen, verdeeld over twee blokken, bouwt FidesWonen ook een appartementengebouw met vier woningen. Dit appartementengebouw staat met een trappenhuis met lift in verbinding met de bestaande gestapelde seniorenwoningen aan de Nassaustraat en Schoolstraat. Zo ontmoeten oude en nieuwe bebouwing elkaar. Met het trappenhuis met lift als centrale spil verbetert de bereikbaarheid van de oudere woningen sterk. Het nieuwbouwplan ligt in een vriendelijk wijk waar huurders zich ongetwijfeld snel thuis zullen voelen. Rust en eenvoud die het prettig wonen bevorderen!

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden